🌿 Welcome to our new website - Free Shipping on all orders Australia & New Zealand 🌿

Single Granules


$671.90

Quan Xie - Scorpio

$134.90

Ren Shen

$25.90

Ru Xiang

$28.90

Ru Xiang - Olibanum

$22.90

Sheng Jiang

$45.90

Sheng Ma

$32.90

Shi Di - Kaki Calyx

$33.90

Shi Gao