🌿 Welcome to our new website - Free Shipping on all orders Australia & New Zealand 🌿

Single Granules


$85.90

Long Gu - 30:1

$16.90

Mai Ya

$28.90

Ming Fan - Alum

$24.90

Mo Yao

$38.90

Mo Yao - Myrrha

$16.90

Nu Zhen Zi

$21.90

Pao Jiang