🌿 Welcome to our new website - Free Shipping on all orders Australia & New Zealand 🌿

Single Granules


$31.90

Fu Ling

$26.90

Fu Ling - Poria

$18.90

Gan Cao (Zhi)

$11.90

Gan Jiang

$14.90

Ge Gen (Ye Ge Gen)

$20.90

Gou Qi Zi

$23.90

Gua Lou

$17.90

Hai Zao - Sargassum

$24.90

He Shou Wu

$43.90

Hong Hua

$14.90

Hu Po - Amber

$15.90

Hua Shi - Talcum