🌿 Welcome - Free Shipping on all Australian orders 🌿

Single Granules


$17.90

Yi Yi Ren

$33.90

Yu Jin

$46.90

Yuan Zhi (Zhi)

$19.90

Ze Xie

$28.90

Zhi Ke (Fu Chao)

$16.90

Zhi Mu

$38.90

Zhi Shi

$36.90

Zhi Zi

$416.90

Zhu Ling - Polyporus

$19.90

Zi Su Ye


x