🌿 Welcome - Free Shipping on all orders for Australia🌿

AAA Grade Granules


$26.90

Bai Zhu

$19.90

Da Huang

$16.90

Da Zao

$36.90

Dan Zhu Ye

$34.90

Dang Gui

$31.90

Fu Ling

$14.90

Ge Gen (Ye Ge Gen)

$20.90

Gou Qi Zi

$23.90

Gua Lou

$24.90

He Shou Wu

$43.90

Hong Hua

$25.90

Huang Bai

$44.90

Huang Lian

$30.90

Huang Qi

$24.90

Jie Geng

$75.90

Jin Yin Hua

$17.90

Jing Jie

$27.90

Ju Hua

$22.90

Ku Shen

$31.90

Long Dan

$85.90

Long Gu - 30:1

$16.90

Mai Ya

$24.90

Mo Yao

$16.90

Nu Zhen Zi

$21.90

Pao Jiang

$134.90

Ren Shen

$25.90

Ru Xiang

$22.90

Sheng Jiang

$45.90

Sheng Ma

$33.90

Shi Gao

$28.90

Tu Fu Ling

$47.90

Tu Si Zi

$17.90

Wang Bu Liu Xing

$14.90

Wu Mei

$32.90

Wu Wei Zi

$27.90

Xiang Fu (Cu)

$21.90

Xie Bai

$44.90

Xing Ren

$46.90

Yan Hu Suo

$16.90

Yi Yi Ren

$31.90

Yu Jin