🌿 Welcome - Free Shipping on all Australian orders 🌿

AAA Grade Granules


$28.90

Bai Zhi

$20.90

Bo He

$49.90

Chai Hu - Radix Bupleuri

$20.90

Chuan Xiong

$20.90

Da Huang

$17.90

Da Zao

$36.90

Dang Gui

$36.90

Du Zhong

$16.90

Fu Xiao Mai

$21.90

Gou Qi Zi

$25.90

Gua Lou

$20.90

He Huan Pi

$46.90

Hong Hua

$27.90

Hou Po (Jiang)

$27.90

Huang Bai

$47.90

Huang Lian

$33.90

Huang Qi

$20.90

Huang Qin

$26.90

Jie Geng

$79.90

Jin Yin Hua

$18.90

Jing Jie

$29.90

Ju Hua

$24.90

Ku Shen

$33.90

Long Dan

$90.90

Long Gu - 30:1

$29.90

Mai Men Dong

$17.90

Mai Ya

$29.90

Mu Dan Pi

$15.90

Niu Xi (Huai)

$17.90

Nu Zhen Zi

$53.95

Pao Fu Pian (Fen) 150g

$23.90

Pao Jiang

$141.90

Ren Shen

$31.90

Shan Zhu Yu (Zheng)

$16.90

Sheng Di Huang

$23.90

Sheng Jiang

$48.90

Sheng Ma

$28.90

Shi Chang Pu

$35.90

Shi Gao

$18.90

Shu Di Huang

$46.90

Tao Ren (Chan)


x

Liquid error: include usage is not allowed in this contextLiquid error: include usage is not allowed in this context