🌿 Welcome - Free Shipping on all Australian orders 🌿

AAA Grade Granules


$28.90

Bai Zhu

$20.90

Da Huang

$17.90

Da Zao

$36.90

Dang Gui

$20.90

Gan Jiang

$21.90

Gou Qi Zi

$25.90

Gua Lou

$26.90

Gui Zhi

$46.90

Hong Hua

$27.90

Huang Bai

$47.90

Huang Lian

$33.90

Huang Qi

$26.90

Jie Geng

$79.90

Jin Yin Hua

$18.90

Jing Jie

$29.90

Ju Hua

$24.90

Ku Shen

$33.90

Long Dan

$90.90

Long Gu - 30:1

$17.90

Nu Zhen Zi

$23.90

Pao Jiang

$141.90

Ren Shen

$23.90

Sheng Jiang

$48.90

Sheng Ma

$35.90

Shi Gao

$46.90

Tao Ren (Chan)

$30.90

Tu Fu Ling

$50.90

Tu Si Zi

$18.90

Wang Bu Liu Xing

$15.90

Wu Mei

$23.90

Xie Bai

$47.90

Xing Ren

$49.90

Yan Hu Suo

$17.90

Yi Yi Ren

$38.90

Zhi Shi

x